มีดีต้องโชว์

มีดีต้องโชว์

แฟนผมใจดี ชอบเผื่อแผ่แก่ผู้ยากไร้ ใจถึงพึ่งได้ ชอบของแปลก ถ้าคุณได้มีโอกาสอยู่กับเธอ แล้วเธออณุญาติให้คุณทำได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้น คุณจะเลือกอะไร ?
1. ดูอย่างเดียว 5 นาที
2. จับนม 1 นาที
3. จับหี 1 วินาที

To top