ส่งเรื่อง สอบถาม

สามารถทิ้ง ID line หรืออื่นๆ ไว้หาเพื่อนได้ค่ะ
กรุณาแนบรูปมาด้วย
โพสไหน รูปไหน “เห็นหน้า” จะถูกลบ

สายมโน เอารูปคนอื่นมาจินตนาการ ไม่ต้องโพส !!!!
โพส "สุ่มเสี่ยง ต่ำกว่า 18" ลบแน่นอน !!!
อย่าปั่นมาก กูขี้เกียจลบ