เมียบริการใหัเพื่อน

เมียบริการใหัเพื่อน

เมียแอบขายบริการ ผมรู้ความจริงเมียแอบทำงานขายตัวผมพยามถามความจริงกับเทอว่าเทอทำงานอะไรเทอได้แต่เดินหนี้เปลี่ยนเรื่องคุยตลอดจนผมได้แอบเห็นเทอออกไปกับผู้ชายคนอื่นบ่อยๆจนวันหนึ่งเพื่อนต่างชาติของผมได้ให้ผมดูวีดีโอคริปสาวสวยที่โอป้าเพื่อนผมได้ซื้อบริการมีอะไรด้วยเมือวานผมได้ดูจนจบผู้หญิงในคริปคือเมียของผมเองเพื่อนของผมไม่รู้ว่าคนที่เอาเมือคืนคือเมียผมเองผมจึงต้องยอมรับความจริงว่าเมียผมเป็นกระหรี่

To top