เช็คตวามในใจกันไม่ต้องอาย

แยากรู้ว่าเพื่อนๆร้คู่สึกยังใงกัน หากวันนึงสอ่งที่แอบนึกสมหวังได้ดังหวัง เพื่อนไปอยากเย็ดกับใครมากที่สุด ไม่ต้องเก็บไว้ระบายออกมเล่าสู่กันฟัง ว่าสไตล์ไหนที่เพื่อนชอบ หากเลือกอายุได้เพื่อนอยากเย็ดวันไหน 1เด็กๆ 2คนแก่ 3ได้หมด4สัตว์
และหากเลือกได้อยากเย็ดคนในบ้านมากที่สุด1แม่ 2พี่สาว3น้องสาว4ลูกสาว5หรือใครระบุมา

ทางบ้าน

To top